Usługi kadrowo - płacowe

Home \ OFERTA \ Usługi kadrowo - płacowe
 

ZAKRES USŁUG W RAMACH OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ OBEJMUJE:

• pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich),
• naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta,
• sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS,
• sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby wewnętrzne Klienta,
• rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności i urlopów,
• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników,
• sporządzanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT, ZUS, PFRON),
• naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp),
• naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40),
• prowadzenie akt osobowych,
• prowadzenie ewidencji czasu pracy,
• informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP itp., w związku z upływającym terminem ich ważności.