Usługi dodatkowe

Home \ OFERTA \ Usługi dodatkowe
 

W RAMACH USŁUG DODATKOWYCH OFERUJEMY PAŃSTWU:

• pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji firmy,
• reprezentowanie Klienta przed organami skarbowymi i ZUS,
• nadzór nad istniejącą komórką księgową,
• wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych,
• przygotowywanie wniosków (kredyt, leasing, itp)
• przygotowywanie przelewów dla Klienta,
• sporządzanie opracowań i analiz dla Klienta,
• sporządzanie zeznań podatkowych: PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
• sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
• sporządzanie raportów kasowych,
• sporządzanie wniosku VZM - zwrot VAT za materiały budowlane,
• opracowanie regulaminów,
• opracowanie zakładowego planu kont,
• opracowanie polityki rachunkowości,
• opracowanie zasad obiegu dokumentów,
• prowadzenie ewidencji przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdów,
• przygotowywanie sprawozdań środowiskowych,
• przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym,
• monitoring zobowiązań i należności,
• sporządzanie kompensat, monitów, wezwań do zapłaty,
• pomoc w odzyskiwaniu należności od dłużników,
• pomoc w redagowaniu podań i odwołań.